Kako koristiti aparat za lasersko zavarivanje elektromagnetnog ventila

Superiornost mašine za lasersko zavarivanje magnetnog ventila:

(1) Izvodi se iz snopa vlakana galvanometarskim zavarivanjem, što može efikasno ubrzati brzinu obrade;
(2) U zavisnosti od materijala zavarivanja, promena izlaznog talasnog oblika energije može efikasno poboljšati kvalitet zavarivanja;
(3) Izlazni talasni oblik se može proizvoljno podesiti prema materijalu i obliku zavarivanja tokom procesa zavarivanja stvarnog objekta;
(4) Koristeći tehnologiju energije negativne povratne sprege kako bi izlazna energija imala dobru ponovljivost, izlazna energija lasera se može stabilizirati svaki put, efektivno povećavajući prinos proizvoda;
(5) Štaviše, laser može istovremeno proizvesti više snopova vlakana, a snopovi vlakana se istovremeno obrađuju i obrađuju na više pozicija, tako da možete obraditi po želji i osigurati preciznije zavarivanje.


Vrijeme objave: 07.12.2021